Loading...
ASCENSORS D’ÈPOCA 2017-11-09T16:23:19+00:00

Si al seu edifici hi ha un ascensor de principis del segle passat, amb la cabina de fusta, les portes dels replans de malla, ferro, vidre o fusta i vol mantenir-lo, consulti’ns!

Amb la rehabilitació de l’ascensor s’aconsegueix augmentar el valor patrimonial molt per sobre del seu cost. Una bona rehabilitació és la millor inversió per als seus propietaris, tant si ho són d’un pis individual com de tot l’edifici. Prendre una bona decisió requereix d’una empresa professional que l’assessori perquè la seva inversió sigui realment rentable: Ascensors Camprubí es compromet a això amb cadascuna de les seves propostes.

Oferim la possibilitat d’aplicar les últimes tecnologies als ascensors d’època sense renunciar a la seguretat, fiabilitat, eficiència energètica i confort dels ascensors actuals. Podem augmentar la seva accessibilitat, velocitat i capacitat conservant i rehabilitant la cabina, les portes dels replans, les proteccions, … en el seu estat original tenint en compte que cada ascensor d’època és únic i requereix solucions personalitzades.

Modernitzacions elèctriques

Rehabilitem ascensors d’època amb les mateixes prestacions elèctriques que un ascensor actual, mantenint l’estètica original.

Amb les modernitzacions elèctriques, podem millorar el confort a les arrencades i frenades, eliminar sorolls, reduir el consum elèctric amb variadors de freqüència i maniobres més eficients, millorar el funcionament de l’ascensor eliminant les avaries d’origen elèctric o electrònic, actualitzar les botoneres de replans i cabina amb displays, limitar la càrrega permesa amb un control de pes electrònic, substituir els llums de cabina halògens o fluorescents per il·luminació led amb apagat controlat, dotar de comunicació a la cabina, …

Restaurem botoneres originals de la cabina i dels replans, o instal·lem noves botoneres amb polsadors daurats ocultant la instal·lació elèctrica en la mesura del possible, …

Substitució de l’antic quadre de maniobra de tecnologia obsoleta, per un nou quadre de maniobra electrònic amb microprocessador amb memòria selectiva segons les característiques de l’edifici. D’aquesta manera l’equip memoritza els registres fets des de la cabina i des dels replans optimitzant el seu funcionament, evitant viatges innecessaris, augmentant el rendiment i disminuint desgastos i consum elèctric.

Amb la substitució del quadre de maniobra, és aconsellable renovar tant les botoneres de cabina i replans com la instal·lació elèctrica.

Eviti les empreses que utilitzen quadres de maniobra de fabricació pròpia o amb codis d’accés amb les que haurà de romandre atent !!!

Amb la instal·lació d’un variador de freqüència electrònic al quadre de maniobra s’obté la màxima suavitat a les arrencades i frenades, en transformar l’ascensor d’una o dues velocitats en un ascensor de velocitat variable.

A més de millorar notablement el confort en el trajecte i l’anivellament de les parades, es redueixen les puntes de consum elèctric i s’allarga la vida del grup tractor.

En els ascensors de poca capacitat en els quals s’instal·la una maniobra amb memòria selectiva, és aconsellable adaptar un equip electrònic de control de pes a la cabina, per evitar parades intermèdies quan l’ascensor va “ple”. Tanmateix, també anul·larà el funcionament de l’ascensor en cas d’excés de càrrega, amb senyal acústic i / o indicador lluminós.

Per reduir el consum innecessari, els quadres de maniobra es poden programar per apagar la llum de la cabina i el variador de freqüència quan l’ascensor està inactiu durant més d’un temps predeterminat.

La maniobra selectiva amb memòria en baixada és la més adequada per a edificis d’habitatges. En aquests casos es dóna la característica comuna que el major trànsit, des dels replans, és en sentit de baixada cap a planta baixa.

Els ascensors instal·lats des de l’any 1999 han d’anar equipats amb algun tipus de comunicació bidireccional a l’interior de les cabines, i des de l’any 2005, també els ascensors en funcionament que siguin de pública concurrència.

Aquesta comunicació es pot realitzar amb una línia telefònica analògica exclusiva per a l’ascensor contractada directament pel client o amb una línia mòbil GSM a càrrec d’Ascensors Camprubí.

Amb l’activació de la línia telefònica GSM, Ascensors Camprubí també pot realitzar el telemanteniment, mitjançant el diagnòstic de l’ascensor a distància monitorant el seu funcionament.

En cas que estiguin preocupats per la seguretat dins de la cabina, es pot instal·lar una càmera de vigilància al seu interior, dissimulada i ubicada on s’aconsegueixi millor visió.

Modernitzacions mecàniques

Som capaços de rehabilitar un ascensor d’època amb les mateixes prestacions mecàniques que un ascensor actual, mantenint l’estètica original.

Amb les modernitzacions mecàniques podem millorar el confort durant el trajecte, eliminar sorolls, augmentar la seguretat, reduir el consum elèctric amb grups tractors més eficients sense reductor tipus “gearless”, o augmentar la càrrega o la velocitat, … .

La necessitat de reparar o substituir un grup tractor, sol detectar-se per la brusquedat a les arrencades i frenades, per les vibracions a la cabina o pels sorolls a la cambra de màquines.  Abans de prendre la decisió de reparar el grup tractor o substituir-lo per un de fabricació actual, sigui convencional amb reductor o tipus “gearless” sense reductor, és aconsellable assessorar-se sobre els avantatges i inconvenients de cada solució, aplicada al seu ascensor.

Podem millorar el confort, eliminar sorolls i moviments durant el trajecte quan les guies de la cabina són de fusta, cilíndriques o de raïl. En aquests ascensors és aconsellable instal·lar noves guies calibrades reglamentàries tipus “T” que, a més de millorar notablement el confort durant el trajecte, augmentaran la fiabilitat del sistema de seguretat. Als ascensors d’època, substituïm les guies i xassís mantenint la cabina en el seu estat original.

És aconsellable substituir les guies del contrapès quan són guies d’angle, guia omega o guies cilíndriques, ja que la seva mala verticalitat provoca sorolls en el recorregut del contrapès i no solen ser reparables.

Hi ha contrapesos que circulen per recintes no accessibles, sense guies o amb guies de cable, i és aconsellable traslladar-lo al mateix recinte de l’ascensor.

 

Rehabilitació de portes replans i portes cabina

Modificar les portes dels replans manuals de malla, de ferro i vidre o de fusta perquè tanquin soles o substituir-les per portes semiautomàtiques, automàtiques de vidre, folrades de fusta, … són possibles millores que evitaran falses avaries per oblidar tancar-les.

Automatitzar les portes manuals de fusta de la cabina augmentarà la seva superfície útil i farà més còmode l’ús de l’ascensor.

Millora de l’accessibilitat

Ampliar el pas de les portes i / o automatitzar-les.

Reformar l’ascensor i fer l’obra civil necessària perquè es pugui embarcar a nivell de carrer o en parades superiors, reproduint l’aspecte original de les portes existents.

Habilitar noves parades en edificis en els quals es construeixen nous pisos a les plantes superiors reproduint l’aspecte original de les portes existents.

Millora de l’estètica

Ampliar el pas de les portes i / o automatitzar-les.

Reformar l’ascensor i fer l’obra civil necessària perquè es pugui embarcar a nivell de carrer o en parades superiors, reproduint l’aspecte original de les portes existents.

Habilitar noves parades en edificis en els quals es construeixen nous pisos a les plantes superiors reproduint l’aspecte original de les portes existents.

ALGUNS PROJECTES REALITZATS

Consulteu-nos, es sorprendrà!