Loading...
SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ 2017-11-07T16:07:35+00:00

L’objectiu del servei de manteniment d’Ascensors Camprubí és el de garantir la seguretat del seu ascensor, minimitzar les avaries i maximitzar la durabilitat dels seus components. Per això, es requereix lubricar, netejar i revisar periòdicament els components de cada aparell elevador durant el temps necessari, segons la complexitat de cada instal·lació en particular. Els serveis de manteniment molt econòmics, generalment, estan associats a temps de revisió molt curts. Dedicar menys temps del necessari representa l’acceleració del desgast de l’ascensor, que obligarà a substituir els seus components amb més freqüència, resultant ser més econòmics només a curt termini. L’experiència adquirida per la nostra empresa durant gairebé un segle, ens permet oferir els nostres serveis de manteniment per a tot tipus d’ascensors i marques. Més de 85 anys al seu servei ens avalen.

Modalitats de contracte de manteniment

Disposem de les següents modalitats de contractes de manteniment segons la seva cobertura

Aquesta modalitat inclou la revisió i greixatge periòdic d’acord amb el vigent Reglament, amb especial atenció als elements de seguretat. Reparació d’avaries en dies laborables, dissabtes, diumenges i festius, atenent en la mateixa jornada els avisos de l’ascensor parat rebuts abans de les 18:30 h, sent a càrrec del client el cost de la substitució dels materials que es necessitin. Servei de rescat de persones les 24 hores els 365 dies de l’any.

A més de la cobertura de la modalitat Normal, inclou la reparació o substitució d’aquells components que puguin realitzar-se en obra pel personal de manteniment amb les seves eines i no impliquin desmuntatge i trasllat de peces al nostre taller (com ara: relés, contactors, polsadors, paradors, …).

A més de la cobertura de la modalitat Semi Especial, inclou la reparació o substitució de totes les peces necessàries sempre que es fabriquin i comercialitzin en el moment de la substitució, sent a càrrec del client les modernitzacions en general i aquells treballs i subministraments motivats per obsolescència dels equips, mal ús, …

Ampliacions de Cobertura

Sigui quina sigui la modalitat del contracte de manteniment, podem oferir les següents ampliacions de cobertura.

L’ampliació d’horari d’atenció d’avisos d’ascensor aturat rebuts abans de les 21 h, està enfocat a finques amb un únic ascensor en el qual hi ha persones de mobilitat reduïda que poden necessitar l’ascensor per accedir als seus habitatges.

L’ampliació d’horari d’atenció d’avisos d’ascensor aturat rebuts abans de les 0 h, està enfocat a finques amb un únic ascensor en el qual hi ha persones de mobilitat reduïda que poden necessitar l’ascensor per accedir als seus habitatges.

L’ampliació d’horari d’atenció d’avisos d’ascensor aturat durant les 24 h, està enfocada a hotels, hostals, hospitals i residències.

Subministrament i instal·lació d’un mòdul telefònic GSM per a la comunicació bidireccional des de la cabina a la nostra central d’alarmes, incloent-hi el manteniment del mòdul GSM, les trucades d’emergència des de la cabina i la comprovació automàtica cada 72 hores amb un càrrec mensual fix.